Centrum Medyczne Marki

Kolejna witryna WordPress

Nasi specjaliści

Rehabilitacja to kompleksowe działania w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, mające na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności fizycznej bądź psychicznej. To długotrwały proces medyczno-społeczny, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia oraz polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych.

Pamiętaj!

Fizjoterapia i rehabilitacja to odrębne pojęcia, których nie należy stosować zamiennie z uwagi na różniące się płaszczyzny działań.

Rejestracja: +48 22 674 15 53 lub 500 898 895

Zapraszamy do kontaktu.