Centrum Medyczne Marki

Kolejna witryna WordPress

Wizyta recepturowa

Wizyta recepturowa przeznaczona jest wyłącznie dla pacjentów leczonych z powodu chorób przewlekłych udokumentowanych podczas poprzednich wizyt.

Regulamin wizyty recepturowej

 1. Warunkiem zamówienia wizyty recepturowej jest aktywna deklaracja wyboru lekarza POZ w CMM oraz potwierdzenie uprawnień do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie eWUŚ w dniu złożenia zamówienia.
 2. Zamawianie wizyty recepturowej odbywa się:
 3. w rejestracji przychodni  w godz. 08.00 – 18.00
 4. telefonicznie w godz. 08.00 – 18.00

Rejestracja  pod nr tel.: 22 674 15 53 lub 500 898 895.

 1. Recepta wypisywana jest na lek/leki przyjmowany stale w chorobach przewlekłych.
 2. W przypadku leków zleconych przez lekarza specjalistę konieczne jest aktualne zaświadczenie od specjalisty o przyjmowanych lekach.
 3. W przypadku leków zleconych w szpitalu konieczna jest karta konsultacji, lub karta informacyjna leczenia szpitalnego.
 4. Podczas wizyty recepturowej nie są zapisywane leki uspokajające, przeciwbólowe, antybiotyki ani inne leki, których przyjmowanie nie wynika z historii choroby pacjenta.
 5. Na druku zamówienia na leki powinny się znaleźć: imię i nazwisko pacjenta, pesel, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
 7. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.
 8. Po wypisaniu e-recepty pacjent SMS-em otrzymuje jej kod.
 9. Czas oczekiwania na receptę do 4 dni